Produkty leśne

Zajmujemy się równieź przewozem surowcow lesnych.Oprócz transportu i załadunku na statki proponujemy równieź w naszych magazynach odpowiednie przechowywanie tych produktów. Wszystkie sprawy zwiazane z odprawą celną,Dystrybucja i dowóz  do Europy naleźy do naszych obowiazków.

Więcęj informacji