Zadowolenie naszych klientów stoi na pierwszym miejscu!

30 lat doświadczenia doprowadziło do tego, źe jesteśmy jedną  z wiekszych Spedycji na terenie Północnej Europy zajmujacą się przemysłem kamiennym. To pozwala nam na szybką i fachową Obsługę naszych klientów-indywidualnie dopasowaną do potrzeb danego Klienta.

Nasza Praca

  • Konwencjonaly Transport ze Skandynawii, Chin, Indii, Południowej Afriki i Brasylii
  • Przeładunek i Magazynowanie w Antwerpen, Bremen i Szczecine
  • Światowy Import- i Export w kontenerach ( Bloki i gotowe rzeczy)
  • Odprawa podatkowa w Antwerpen
  • Cięźarowy, kolejowy i transport rzeczny

  Konwencjonaly Transport Bloków ze Skandynawii!

  Proponujemy regularne transporty morskie surowych kamieni ze Szwecji, Finlandi, Norwegi. W Bremen-Dystrybucja i dalsze opracowywanie-na terenie Niemiec, ale takźe do odbiorców w Hollandi, Belgi, Włoch i Francji. Takźe zajmujemy się exportem do Japoni i Chin.

  Konwencjonalny Transport Blocków z Indii, Południowej Afriki i Brasylii

  Reguralnie pływajace statki zabierają surowce i transportują do Antwerpen(Belgia). Nastepnie Dystrybucja  i sortowanie  bloków na przystani przeładunkowej nr.232 firmy R+C Commodity która jest zawsze wolna dla naszych Importerów.

  Dalszy Transport –transport cieźarowy, albo pociąg towarowy do zakładów przerabiających kamienie. Albo załadunek na statki płynace z Antwerpen do Szczecina(Polska) dla naszych klientów w Polsce.

  Transport Morski Półproduktów i gotowych produktów w kontenerach

  Obserwacja i ustalanie wolnych terminów przez sieć komputerową z kraji na przykład Indie, China, Brazylia+Turcja. Ustalanie kompletnej drogi  transportu z zakładu –załadunek na statki-transport W kontenerach do odbiorcy. Załatwiamy równieź odprawę celną i informujemy się o przepisach wwozowych do danego kraju np (ochrona roslin, odpowiednie opakowania drewna...).

  Odprawa podatkowa w Porcie Antwerpen/Rotterdam!

  Klient podpisuje upowaźnienie na odprowadzenie podatku wwozowego przez belgijski  urząd celny do urzedu finansowego w którym jest zameldowany nasz klient. Pozwala to na bezproblemowe załatwienie dalszego transportu. 

  Transport Cieźarowy (Bloki)

  Transport z Antwerpen(Belgia) i Bremen (Niemcy) cieźarówkami odpowiednio do tego transportu przygotowanymi i przepisowym zabezpieczeniem towaru w trakcie przewozu. Takźe transport materialów z sąsiednich kraji np. Portugalia, Austria, Wlochy do Niemiec.

  Transport Pociagiem!

  Przeładunek  w Portach Niemiec Północnych do róźnych odbiorców w kraju i za granica. Rezerwujemy pojedyńcze wagony, ale równieź całe póciągi  np. Na materialy ze Skandynawii dla naszych Klientów we Włoszech.

  Wewnętrzny transport rzeczny!

  Przeładunek w Portach zachodnich(Antwerpen, Rotterdam) duzych partie w blokach jak równieź Kamieni brukowych do miejscowych magazynów naszych Klientów.

  Więcęj informacji